Recruiting-Nederland

Alles over werving en selectie!

Uitval van leraren beheren – wat u moet doen als het gebeurt

Uitval van leraren beheren – wat u moet doen als het gebeurt

6 maart, 2023

Het verloop van leerkrachten is voor veel scholen en districten een ernstig probleem, en het is belangrijk dat schoolbestuurders een plan hebben om het verloop van leerkrachten in goede banen te leiden. Wanneer leraren vertrekken, kunnen klaslokalen en scholen daar zwaar onder lijden. Het kan leiden tot een verminderd moreel, verstoring van het leren van leerlingen en een financiële last.

Het is essentieel dat bestuurders proactief zijn en strategieën hebben om het probleem aan te pakken. Dit houdt in dat zij moeten begrijpen waarom leerkrachten vertrekken en strategieën moeten toepassen om goede leerkrachten te behouden. Bestuurders moeten ook voorbereid zijn om vacatures snel en effectief in te vullen wanneer deze zich voordoen. Om de beste leeromgeving voor leerlingen te garanderen, moeten bestuurders een uitgebreid plan hebben om het verloop van leerkrachten in goede banen te leiden.
De uitdaging van uitvallende leerkrachten
Het verloop onder leerkrachten is een van de meest voorkomende uitdagingen voor scholen. Op de meeste scholen is het normaal dat jaarlijks 1-7% van de leerkrachten vertrekt. Op sommige scholen kan het verloop echter veel groter zijn. Helaas bestaat er geen pasklare oplossing voor het personeelsverloop. De beste aanpak hangt af van verschillende factoren die uniek zijn voor de individuele school en het district. Dit artikel geeft een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom leerkrachten het beroep verlaten en biedt strategieën voor bestuurders om het verloop te beperken.

Weet u dat er bepaalde leerkrachten zullen uitvallen, maar heeft u moeite om vervanging te zoeken? Dankzij Karibu besteedt u het zoekwerk uit aan een professional. U geeft simpelweg uw wensen aan en zij tonen u het aanbod.
Begrijpen waarom leraren vertrekken
Het verloop onder leerkrachten kan om verschillende redenen zorgwekkend zijn. Ten eerste kan een laag verloop erop wijzen dat er een probleem is in de school of het district. Als bijvoorbeeld een derde van de leerkrachten elk jaar vertrekt, kan dit wijzen op een ernstig probleem dat moet worden aangepakt. Een laag verloop kan ook een teken zijn van een slechte financieringsomgeving. Een laag verloop wijst er niet altijd op dat leerkrachten tevreden zijn met hun baan. Het kan een gevolg zijn van een lage leerlingenpopulatie, een hoge werkdruk, veel stress, een laag salaris of een gebrek aan andere banen. Om het verloop onder leraren terug te dringen, moeten bestuurders eerst begrijpen waarom leraren het beroep verlaten. Daartoe kunnen zij zich drie vragen stellen:
– Wat zijn enkele redenen waarom leraren het beroep verlaten?
– Wat kunnen bestuurders doen om deze redenen aan te pakken?
– Wat zijn andere mogelijke redenen?
Strategieën om goede leerkrachten te behouden
Wanneer leerkrachten hun baan verlaten, is het belangrijk te begrijpen wat hun beslissing heeft gemotiveerd. Bestuurders kunnen deze kennis gebruiken om strategieën te ontwikkelen om goede leerkrachten te behouden. De eerste stap is inzicht krijgen in de redenen waarom leraren hun baan verlaten. Dit kan door een enquête te houden onder vertrekkende leerkrachten en open vragen te stellen die meer gedetailleerde antwoorden mogelijk maken.

Bestuurders kunnen ook kijken naar de redenen waarom leerkrachten andere scholen in het district hebben verlaten om een idee te krijgen van mogelijke problemen. Als beheerders specifieke problemen kunnen identificeren die voor sommige leerkrachten een probleem vormen, kunnen zij zich daarop richten en strategieën ontwikkelen om te voorkomen dat leerkrachten vertrekken. Veel leraren melden bijvoorbeeld dat de werkdruk te zwaar is. Hoewel dit voor de hand lijkt te liggen, is dit iets dat kan worden aangepakt met betere financiering en professionele ontwikkeling. Het kan ook de moeite waard zijn om specifieke soorten leraren te identificeren die het beroep verlaten. Als beheerders weten dat een bepaalde groep leraren vaak vertrekt, kunnen zij zich richten op deze leraren met inspanningen om hen te behouden.
Voorbereidingen treffen om vacatures snel en effectief in te vullen
Een ander belangrijk aspect van het beheer van het verloop van leerkrachten is de bereidheid om vacatures snel en doeltreffend in te vullen. Wanneer een vacature ontstaat, moet deze zo snel mogelijk worden ingevuld. Zo kunnen scholen een mogelijke verstoring van het leren van leerlingen voorkomen. Bestuurders moeten bereid zijn vacatures snel in te vullen. Dit betekent dat zij over een proces moeten beschikken om snel potentiële kandidaten te vinden en vacatures in te vullen. Het betekent ook dat scholen over de nodige financiële en andere middelen moeten beschikken om nieuwe leerkrachten te ondersteunen.

Dit kan het inhuren van coaches en andere middelen omvatten om nieuwe leerkrachten te helpen door het systeem te navigeren. Wanneer vacatures zijn vervuld, is het ook belangrijk dat bestuurders de vorderingen van de nieuwe leerkracht op de voet volgen. Dit kan met een systeem om de vorderingen van de leraar te volgen en te rapporteren. Dit kan worden gedaan met behulp van instrumenten zoals een leermanagementsysteem (LMS). Een effectief LMS kan voor vele doeleinden worden gebruikt, waaronder het rapporteren over de voortgang van een leraar en het aanbieden van een gradebook. Het kan ook worden gebruikt om de agenda van een leraar te beheren en opdrachten bij te houden.
Een uitgebreid plan ontwikkelen om het leraarsverloop te beheren
Een ander belangrijk aspect van het beheren van het leraarsverloop is het ontwikkelen van een uitgebreid plan om het te beheren. Dit plan moet strategieën bevatten om het verloop te beperken, evenals strategieën om goede leerkrachten te behouden. Het is belangrijk dat beheerders deze strategieën zo snel mogelijk uitvoeren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een leraar die eenmaal vertrekt, waarschijnlijk snel weer zal vertrekken. Bovendien is het minder waarschijnlijk dat leraren die hun baan vroegtijdig verlaten een andere baan vinden. Bij het ontwikkelen van een plan is het belangrijk zich te richten op de meest gemelde redenen waarom leraren het beroep verlaten. Dit kan gebeuren door een enquête te houden onder vertrekkende leerkrachten. Vervolgens moeten beheerders de meest voorkomende factoren in kaart brengen en strategieën toepassen om deze aan te pakken. Deze strategieën kunnen worden uitgevoerd door middel van een proces van voortdurende verbetering.
Zet een duidelijk communicatiesysteem op
Een ander belangrijk aspect van het beheer van het lerarenverloop is het opzetten van een duidelijk communicatiesysteem. Dit systeem moet worden gebruikt voor de communicatie met leerkrachten en de communicatie met ouders. Dit is belangrijk omdat het beheerders in staat stelt problemen op te sporen en te identificeren. Dit communicatiesysteem moet een formeel proces voor de communicatie met leerkrachten omvatten. Dit proces moet een consistent leveringskanaal voor informatie en updates omvatten. Het communicatiekanaal moet 24/7 toegankelijk zijn en een efficiënt kanaal voor real-time informatie bevatten. Beheerders moeten ook over een systeem beschikken om te controleren en te rapporteren hoe het communicatiekanaal wordt gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *